Close
23rd apr, 2017

Studieuppdrag för Stora Enso Skoghalls Bruk

Celbypro AB, med Citec AB som underkonsult, har genomfört ett studieuppdrag i syfte att implementera Mät- och Styrsystemet SoapEye APC.

Ett system för att i realtid mäta, kontrollera och optimera avskiljningen av extraktions ämnen (såpa) ur svartlut samt höja blandlutars kvalitet för efterföljande processteg.

SoapEye APC utgör grunden för ny kör- filosofi/-strategi för såpavskiljning och optimalt utnyttjad cisternpark vilket ger stabila process- förhållanden till / inom / från tankgården, jämnare lutflöde, densitet (torrhalt) och temperatur samt att man har kontroll över såpans ”kontinuerliga” lokalisering, tillväxt och mängd i cisternparken.

Vinsterna är:

  • Optimerad avskiljning av såpa.
  • Jämn såpkavalitet och jämnt såpflöde.
  • Optimerad lutkvalitet till indunstningen.
  • Färre rengöringsåtgärder och UH- aktiviteter.
  • Minskad ångförbrukning indunstning.
  • Färre produktionsstopp (störningar), ökad massaproduktion.

Operatörs gränssnitt:

  • All processinformation i realtid.
  • Tydlig operatörsmiljö, (alarm, rapporter, process status och operatörsinstruktioner)
  • Operatören ges valet att styra cisternparken och såpseparationsprocessen antingen manuellt eller i automatiskt läge.

Celbypro AB har genomfört studieuppdraget med kunskapsgrund baserad på lång erfarenhet inom kemikalieåtervinningsprocessen samt genom mångårigt utvecklingsarbete av det patenterade Mät- och Styrsystemet SoapEye APC.