Close
01st okt, 2016

BillerudKorsnäs Gruvön

SoapEye ett mät- och kontrollsystem vars patenterade metod och teknik grundlades år 2002, har utvecklats i fullskalig fabriks- och processmiljö. Startade med SoapEye G1 (generation 1) och har med tiden utvecklats och kompletterats med överordnade styrningar för optimal kontroll över mängden extraktivämnen i processens koklut och styrning av cisternparken till 2016 års status, SoapEye G3 ett unikt processoptimerande mät- och styrsystem.

  • SoapEye G1, Mät- och kontrollsystem för kontroll av mängden såpa i cisterner
  • SoapEye G2, Optimering av svartluts och blandlutars kvalitet för efterföljande processteg.
  • SoapEye G3, Styrning av cisternparken med inriktning på optimal såpavskiljningsprocess vilket säkerställer högt såputbyte.

Utvecklingen av systemet har etappvis implementerats i processen och har genomförts i nära samråd med Gruvöns personal. Referenser lämnas på begäran.