Close

Celbypro


EN INNOVATIV PARTNER TILL CELLULOSAINDUSTRIN

BOLAGET

CELBYPRO AB

Bolagets verksamhet skall under fortgående utveckling förbättra processer inom cellulosaindustrin med syftet att utvinna biprodukter ur veden till att utgöra råvarubas för hållbara miljöprodukter samt skapa stabila förhållanden för huvudprocessens kemikalieåtervinning och cellulosaframställning.

Ägandeparter av CELBYPRO AB


Invent Karlstad AB

KS Process Innovation AB

J2A System Design AB

GULE Kompetensutveckling i Karlstad AB

Patent

Celbypro EU Patent European Union
EP 169 909

Celbypro SE Patent Sverige
SE 526 614 E8

>

SOAPEYE G3 EN UTVECKLAD & BEPRÖVAD TEKNIK

SoapEye Generation 3, ett mät- och kontrollsystem vars patenterade metod och teknik grundlades år 2002, har utvecklats i fullskalig fabriks- och processmiljö. SoapEye erbjuder sulfatmassabruken ett system för optimal kontroll över mängden extraktivämnen i processens koklut (svartlut), optimal utvinning av en lutdränerad och färdigpackad såpa till hartskokeriet samt högre svartluts kvalitet till efterföljande processteg.


SoapEye G3

SoapEye Measuring and Control System

Intelligent mätsystem för mätning av andelen såpa i avdragslutar och optimering av såpakvaliteten till hartskokeriet.

 Utgör grunden för ny körfilosofi/-strategi för såpavskiljning. Körstrategi och optimalt utnyttjad cisternpark ger  processtabilitet, kvalitetsvinster och möjliggör även produktionsökning i kokeriet. Några exempel på systemets fördelar:

 • Inga mätenheter som ”klibbar” ihop eller störs av de besvärliga medierna.
 • Ett tydligt och lättöverskådligt operatörsgränssnitt.

BOSS Black liquor Optimizing Supervisory System

Optimering av svartluts och blandlutars kvalitet för efterföljande processteg.

Utdrag av systemets möjligheter:

 • Följa och kartlägga såpans volym och kontinuerliga  tillväxt kontra lut vilket ger att man kan styra processer därefter.
 • Larmfunktioner exempelvis alarm vid eventuella förekommande processtörningar.

TFOS Tank Farm Optimizing System

Överordnad styrning av cisternparken med inriktning på optimal såpavskiljningsprocess vilket säkerställer högt såputbyte.

 • Möjliggör kontinuerlig och behovsanpassad avsåpning.
 • Minimerar flödesstörningar och maximerar volymutnyttjandet av cisternerna.

SULFATMASSAINDUSTRINS BIPRODUKTER EN TILLGÅNG

ÖKAD INTÄKT UR RÅVARORNA

Ökad efterfrågan på biprodukter ur skogsråvaror exv. tallolja, lignin och hemicellulosa.

HÖGRE LÖNSAMHET

Ökad separering av extraktionsämnen(såpa), ökad produktion av tallolja, färre begränsande processtörningar ger ökad massaproduktion samt lägre underhållskostnader.

ENERGIBESPARING

Färre störningar i kemikalie återvinningsprocessen. Minskad ångförbrukning i Indunstningen.

MILJÖVINSTER

Bidrar till minskat beroende av fossilbaserade råvaror och därav en miljövänligare och hållbar värld.

SoapEye & BOSS

System för att i realtid mäta, kontrollera och optimera avskiljningen av extraktionsämnen (såpa) ur svartlut samt höja blandlutars kvalitet för efterföljande processteg.

Fördelar: 
√ Högre såpavskiljningsgrad
√ Jämnare och högre såpakvalitet till hartskokeriet
√ Högre råtalloljekvalitet
√ Mindre såpandel i luten till indunstningen

 medför: 
√ Högre tillgänglighet, hartskokeriet
√ Högre tillgänglighet, indunstningen

Provtagnings-”koppar” 
Efter blandlutcisterner.TFOS

En systemmetod för ökad tillgänglighet i cisternparken.

√ Optimalt utnyttjad cisternpark ger ökad processtabilitet.

√ Kontroll över mediers ”kontinuerliga” lokalisering, mängd och tillväxt i
   cisternparken.


Värmeytor indunstningseffekter 
Minimal överbäring av såpa.

SoapEye
Mät- och styrsystemet har sin uppkomst ur kraven:

 • Ökat intresse för sulfatprocessens biprodukter.
 • Öka uttagskapaciten av biprodukter.
 • Högre krav på den avskilda såpans renhet och renare lut till efterföljande processer.
 • Mätmetod okänslig för klibbande och tryckande medier, inga havererade mätgivare på grund av besvärliga medier och förhållanden.
 • Flexibelt system som är anpassligt i nya som befintliga anläggningar.
 • Automatisk ”kontinuerlig” (behovsanpassad) avsåpningsförförande.
 • Kontinuerlig mätning av såpskiktets djup i cisterner.
 • Snabb information om såpans tillväxttakt  eventuella processtörningar.

Klicka på tanken för att se animationen.

NYHETER

BillerudKorsnäs Gruvön

SoapEye ett mät- och kontrollsystem vars patenterade metod och teknik grundlades år 2002, har utve…

oktober 1, 2016

UTVECKLINGS HISTORIK

UTVECKLINGSORT

BillerudKorsnäs Gruvön Mät- och kontrollsystemet ”SoapEye” har sedan år 2002, under …

oktober 1, 2016

KONTAKTA CELBYPRO

För mer information och förfrågningar kontakta oss per telefon och/eller via kontaktformuläret.

Celbypro Telefon +46 (0)70 621 93 93

Celbypro E-post info@celbypro.se

Celbypro Adress Strandvägen 23
652 17 Karlstad
Sverige