Close
01st okt, 2016

UTVECKLINGSORT

BillerudKorsnäs Gruvön

Mät- och kontrollsystemet ”SoapEye” har sedan år 2002, under drift i fullskalig fabriksmiljö, utvecklats till ett beprövat system kompletterat med överordnade styrfunktioner ”BOSS” och ”TFOS”.

Kort utdrag om vägen till bildandet av CELBYPRO AB

2002-10-02

Vid möte med övriga parter väckte KS Process Innovation, Kjell Stensson Idéer om att gemensamt bilda någon form av samarbete runt hans framtagna produkt SoapEye, kanske ett företag på sikt.

2003-09-03

Efter möten med bl.a. ALMI och Hynell Patenttjänst AB togs beslut mellan parterna att tillsvidare teckna ett samarbetsavttal och förtsätta utvecklingen av SoapEye- systemet till att inte bara vara ett mätsystem samt att SoapEye skall patentsökas.

2004-02-16

Vid möte mellan parterna och Gruvöns Bruk tecknades ett avtal om samarbete mellan SoapEye- parterna och Gruvön angående vidareutveckling produkten SoapEye i skarp fabriksmiljö.

2005-05-31

SoapEye´s uppfinnare Kjell Stensson utsågs till vinnare av SKAPA-stipendiet och utsågs att gå vidare och representera Värmland i ”SM i innovation 2005” på tekniska mässan i Stockholm.

2005-10-18

Godkänt svenskt patent, invändningsperioden 9 månader startar. Kungörs i Svensk Patenttidning nr.42 -05

2005-11-08

Invändningar mot patentet kommer in från de stora maskinleverantörerna.

2006-05-09

Beslöts att bemöta inkommna inlagor mot patentet. Beslöts också att ansöka om Europa patent. EU- paentansökan 2006-06-22.

2007-12-10

Värmeforsk Service AB går ut med en anbudsförfrågan kring ett forskningsprojekt gällande ”Optimerad talloljeproduktion II”. Resultatet precenterade i rapport 1078 punkt 4.6 ”Mätmetoder för såpskick” november 2008.

2009-09-29

PRV meddelar att patentet vunnit laga kraft och upprätthålls i enighet med första hjälpyrkandet. Ett arbete som påbörjades 2003-02-07 och tog totalt 6 år och 7 mån att genomföra,

2010-04-07

Invändningar mot EPO patentansökan har kommit in från ”EPO myndigheten”.

2012-03-28

Nytt produktnamn har skapats ”SoapEye BOSS”, SoapEye G2.

2012-06-27

EPO patent har vunnit laga kraft efter några inlagor och bemötanden.

2013-10-23

Optimeringen av såpavskiljning har förbättrats med 30%.

2014-10-10

Optimeringen av såpavskiljning har förbättrats med 50%.

2015-01-30

Efter att TFOS implementerats för en första cistern, har nu samtliga cisterner implementerats till överordnade styrsystemet TFOS, SoapEye är uppgraderad till generation 3 SoapEye G3. SoapEye G3

 

 

2015-03-27

Optimeringen av såpavskiljning har förbättrats med 70%.

2016-03-14

Parterna möts, diskuterar bildande av bolaget CELBYPRO AB.

2016-10-17

CELBYPRO AB, ogr.nr. 559080- 5288, är bildat och nu startar arbetet med att komma ut på marknaden med ett unikt processoptimerande mät- och styrsystem.