Close
01st okt, 2016

VÄRMEFORSKRAPPORT NOVEMBER 2008

”Det mest sofistikerade systemet för såpskiktsövervakning är systemet ’Soap-eye’, som säljs av företaget Invent Karlstad AB. Det är ett system som via radarmätning, nivå och dp- cellsmätning av vätsketrycket, via densitetskillnaden mellan lut och såpa, räknar ut den mängd såpa som för tillfället finns i tanken.”

Rapport 1078 ”Optimerad Talloljeproduktion II”, November 2008
Uppdrag genomfört av: Anders Nordenö, Pöyry Forest Industry AB

Notering: Efter ovanstående utlåtande har systemen genomgått ytterligare åtta (8) års utveckling och system- ”förfining” till vad vi nu kan erbjuda, SoapEye G3. SoapEye- systemet har kompletterats med överordnade styrningar till ett ”heltäckande” system för avskiljning av extraktionsämnen ur koklutar (svartlut), styrning tankgården som helhet och optimering av lut och såptankars utnyttjande.